CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE CRINA COLIBAN

La un moment dat mi-ai scris un email și ai agreat, astfel, să comunicăm pe o adresă de email informații necesare prestării serviciilor pe care le-am stabilit de comun acord printr-un prim contact, email, telefon sau discuție față în față.
Îți aduc la cunoștință că am modificat Termenii și Condițiile și informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform noului regulament nr.679/2016, aplicabil începând cu data de 25.05.2018.
În acest sens, îți solicit exprimarea consimțământului expres cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal (nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon, fix și/sau mobil). În clipa în care mi-ai trimis un email sau ai primit un email sau un mesaj de tip SMS de la mine, confirmi că:

Îți oferi consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor tale personale, introducerea datelor tale personale în baza de date proprie a Crinei Coliban, reprezentată prin persoana juridică SC BUNATATE.CC SRL, în scop de marketing și publicitate și alte activități ce au ca finalitate dezvoltarea imaginii pe piața pe care activează Crina Coliban.

Consider că este important să îți protejăm confidențialitatea și să te informăm cu privire la modul în care utilizăm datele tale personale.

1. Principii de protecție a datelor

 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime (prezentate la pct. 4). Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform solicitărilor asupra cărora am convenit;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate a datelor.

2. Datele personale

 • Date personale înseamnă orice informțtie care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect).
 • Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, date despre sănătatea copiilor, conform cu chestionarul completat de către persoana subiect aici: https://www.permisdeparinte.ro/formular-permis-de-parinte/)

3. Colectarea datelor personale
Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

 • Numele și datele de contact (Colectăm numele și prenumele tău, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și alte date de contact similare)
 • Numele, act identitate, pentru serviciile de contabilitate a firmei SC BUNATATE.CC SRL sub care îmi desfășor toată activitatea.
 • Nume, data de naștere, detalii despre sănătatea copiilor pentru a-ți putea oferi soluții la ce mi-ai solicitat.

4. Scopul colectării datelor personale

 • Trimiterea de informații periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai în cazul în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul;
 • Utilizarea datelor mele personale pentru transmiterea de newslettere, invitații, informații, reclame și altele asemenea cu privire la articolele publicate pe acest site, la produse/servicii, cursuri noi lansate sau care urmează a fi lansate și cu privire la evenimente viitoare susținute de către Crina Coliban
 • Utilizarea datelor personale pentru comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii
 • Transmiterea datelor personale către persoane fizice și/sau juridice furnizoare de servicii pentru Crina Coliban (marketing, PR, prestări servicii promovare – platforme de promovare, Google Analytics, Facebook, Instagram, prestări servicii financiar contabile, prestări servicii juridice, platforme de promovare, rețele de socializare etc.), fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum și a cazurilor în care însăși prestarea serviciilor o impune.
 • De asemenea, Crina Coliban poate furniza datele tale cu caracter personal, menționate la pct.3, altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 4, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, asiguratori.

5. Utilizarea datelor personale

 • Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.
 • Vom păstra informațiile tale până în momentul în care ne comunici printr-un email o solicitare de ștergere a datelor tale personale.
 • Accesul la datele personale este strict limitat Crinei Coliban și terților cu care ea lucrează în scopurile pentru care ne-ai contactat.

Daca nu dorești divulgarea datelor personale acestor companii, te rog să mă contactezi la adresa de email: office@permisdeparinte.ro .

6. Securitatea procesării
Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise catre adresa de email office@permisdeparinte.ro .

7. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

 • Ai dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
 • Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm să ne informezi despre orice schimbare sau discrepanță.
 • Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele tale cu caracter personal), te rugăm contactează-ne la adresa de email: office@permisdeparinte.ro .

Abonarea la newsletter-ul nostru îți oferă posibilitatea de a fi la curent cu noutăți de interes pentru meseria ta de părinte.

Prin parcurgerea acestui text, declari pe propria răspundere că:

 • Ai fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimțământ, respectiv: nume, prenume, vârstă, adresa, datele complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, date despre sănătatea copiilor tăi;
 • Ai fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: CRINA COLIBAN, prin SC BUNATATE.CC SRL, cu sediul în București, Str. Al. Baiut, Nr. 5, Camera 1, Bloc M32, Scara B, Etaj 8, Ap. 117, Sector 6, J40/4785/2020, CUI: 42477111;
 • Ai fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în cuprinsul prezentului document;
 • Ai fost informat cu privire la faptul că datele tale personale vor fi stocate pe durată nedeterminată, cu mențiunea că, oricând dorești și soliciți, datele tale pot fi șterse din această bază de date;
 • Ai fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată prin email la office@permisdeparinte.ro poți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele tale personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a te opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată;
 • Ai fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Când eram ca tine, voiam ca fetița mea să sugă la sân și să crească; să nu plângă, doar să îmi zâmbească.

Instagram

Copyright © 2023 PermisDeParinte.ro | Made with ❤ by Digitally.Plus